John Bauer / Waldemarsudde / 5 sep 2020 – 24 jan 2021

Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen
5 sept 2020 – 24 jan 2021

Magisk, besjälad natur med djupa, mystiska skogar och naturväsen som troll, älvor och Näcken lyfts fram i denna utställning där måleri, grafik och skulptur från sekelskiftet 1900 interagerar med fotografi, videoverk och skulptur av samtida konstnärer. Ett centralt konstnärskap i utställningen är John Bauer som med sina sagoillustrationer för Bland tomtar och troll har haft en djup påverkan på föreställningar om naturens mystik och magiska krafter. 

John Bauers konst präglas av en säregen naturlyrisk stämning. I den suggestiva akvarellen ”Friheten” kontrasteras den mörka ogenomträngliga skogen med en stjärnbelyst natthimmel. För många är Bauers illustrationer själva sinnebilden för en sagoskog. Bauer skildrade en besjälad natur inte bara i konsten, utan även i sina brev som är fulla med poetiska beskrivningar av skogspromenader och starka naturupplevelser.

År 1901 skrev han till en vän efter han hade återvänt från en skidtur:
”Jag stod på en höjd. Marken låg runt omkring mig mörk och över mig välvde sig himlen med sina stjärnor. Jag kända tydligt hur liten jag var och hur jag stod fast på jordens skuggsida påverkad av tyngdlagen. Jag hade hela världen över mig. Jag tänkte på naturen eller den ursprungliga kraften, som danat allt detta. […] Jag tänkte på djuren i skogen. Så svepte åter igen vinden något hårdare kring nejden och ven så hemskt genom gärdesgårdarna och träden. Jag kände mig stå ansikte mot ansikte med naturen.”
I utställningen Trollbunden kan du upptäcka 150 verk som skildrar en magisk natur, över 60 verk därav av John Bauer. Utställningen visas t.o.m. 24 januari.

–––
Prins Eugens väg 6 Djurgården, Stockholm
Postadress Box 24227 10451 Stockholm
Telefon 08-545 837 00
info@waldemarsudde.se

waldemarsudde.se
https://www.facebook.com/prinseugenswaldemarsuddeLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *